บาหลีมีที่ไหนน่าทัวร์

บูโรพุทโธ หรือ บูโรบูดูร์ (Borobudur) ศาสนสถานที่สำคัญและเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของพุทธศาสนา นิกายมหายาน

 Bali

ที่มีชื่อเสียงระดับโลก และได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกปี ค.ศ.1991 บูโรพุทโธสร้างขึ้นเมื่อประมาณ ปี ค.ศ.775- ปี ค.ศ.847 (สร้างขึ้นก่อนปราสาทนครวัดของกัมพูชากว่า 300ปี) โดยกษัตริย์ชวาราชวงศ์ไศเลนทรา ซึ่งครอบครองอาณาจักรชวาตอนกลาง และนับถือศาสนาพุทธนิกายมหายาน ได้ก่อสร้างโบสถ์ วิหาร และเจดีย์ไว้มากมาย  บูโรพุทโธ เป็นสถูปที่สร้างขึ้นบนฐานปิรามิดแบบขั้นบันได สูงกว่า 42 เมตรจากชั้นล่างมีทั้งหมด 10 ชั้น แต่ละชั้นมีภาพแกะสลักนูนสูงนูนต่ำบอกเล่าคติธรรมทางพุทธศาสนา จากบริเวณชั้นที่ 7 เป็นฐานวงกลมขนาดใหญ่อีก 3 ชั้น จะพบเจดีย์ทรงระฆังแต่มีแกะฉลุลายข้าวหลามตัด ครอบองค์พระพุทธรูปไว้ข้างใน ประมาณ 72 องค์ ส่วนองค์ประธานมีความสูงประมาณ 150 ฟุต  ซึ่งลักษณะสถาปัตยกรรมของบูโรพุทโธ นี้เหมือนกับการจำลองเขาพระสุเมรุ ตามปรัชญาทางศาสนา โดยด้านล่างเป็นโลกมนุษย์ที่ยังคงเวียนว่ายตายเกิด แต่ ส่วนยอดบนสุดคือสรวงสวรรค์ หรือนิพพาน