วัดโทจิ ประเทศญี่ปุ่น

วัดโทจิเป็นวัดทางพระพุทธศาสนาอีกแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นความหมายของวัดคือ วัดตะวันออก

Toji Temple

วัดโทจิสร้างขึ้นเมื่อปี 796 สองปีหลังจากที่ย้ายเมืองหลังมายังเฮอัน หรือเกียวโตในปัจจุบัน วัดที่สร้างขึ้นเพื่อให้คอยปกป้องคุ้มครองประเทศชาติ วัดนี้ตั้งอยู่ข้างประตูราโช ซึ่งเป็นประตูเมืองของเมืองหลวงเฮอัน

Toji Temple

วัดโทจิมีต้นซากุระที่บานสะพรั่งอยู่ประมาณ 200 ต้น เรียกว่าสถานที่แห่งนี้เป็นที่ชมดอกซากุระที่มีชื่อเสียงมากๆอีกแห่งหนึ่งในเกียตั้งอยู่ในเขตมินามิ ใกล้กับทางแยกที่ถนนโอมิยะตัดกับถนนคุโจ ทางตะวันตกเฉียงใต้ของสถานีรถไฟเกียวโต ถือเป็นวัดที่มีทัศนียภาพที่งดงามมากๆ บริเวณภายในวัดล้อมรอบไปด้วยต้นไม้ พืชพันธุ์นานาชนิด ให้ความร่มรื่นย์กับผู้มาเยือนทุกครั้ง