ฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์

เมืองหลวงที่ใหญ่ที่สุดของประเทศฟินแลนด์ ฮลซิงกิ เฮลซิงกิอยู่ติดกับเมืองวันตาและเอสโปซึ่งรวมตั้งเป็นเขต เมืองหลวงหรือมหานครเฮลซิงกิ

ฮลซิงกิ ตั้งอยู่ทางใต้ของประเทศ มีประชากรประมาณ 560,000 คน ะถ้านับเขตที่อยู่อาศัยในปริมณฑลด้วยจะมีประชากรมากกว่า 1.2 ล้านคน

Helsingborg, Finland

  • ในปี พ.ศ. 2093 เฮลซิงกิเป็นศูนย์กลางการค้าแข่งกับเมืองทาลลินน์  ในช่วงแรกเฮลซิงกิไม่ประสบความสำเร็จมากนักเรื่องการค้า สมเด็จพระรา ชินีคริสตินา ทรงดำริให้ย้ายเมืองไปทางใต้ 5 กิโลเมตรสามารถทำการค้าขายกับต่างประเทศได้
  • ในปี พ.ศ. 2291 มีฐานทัพ Suomenlinna บนหมู่เกาะบริเวณปากอ่าวของเฮลซิงกิ พ.ศ. 2351-52 เกิดสงครามระหว่างรัสเซียและสวีเดน ดินแดนฟินแลนด์ตกเป็นส่วนหนึ่งของสวีเดนในฐานะราชรัฐปกครองตนเอง
  • ในปี พ.ศ. 2355  ฮลซิงกิถูกทำลายด้วยไฟ.
  • ในปี พ.ศ. 2351 ทำให้ซาร์วางแผนที่จะสร้างเมืองขึ้นใหม่ แต่งตั้งวิศวกรชาวฟินแลนด์ให้ออกแบบเมือง
  • ในปี พ.ศ. 2461 เฮลซิงกิถูกยึดโดยฝ่ายแดงในเดือนมกราคม วุฒิสภาย้ายไปประจำการที่เมืองวาซา กองทัพฝ่ายขาว ร่วมกับทหารเยอรมันสามารถยึดเฮลซิงกิกลับมาได้ในเดือนเมษายน

เฮลซิงกิเสียหายไม่มากถ้าเปรียบเทียบกับเมืองอื่นๆ และเฮลซิงกิยังเป็นหนึ่งในสามเมืองหลวงของประเทศในทวีปยุโรปที่เข้าร่วมสงครามที่ไม่ถูกยึดครองโดยฝ่าย ศัตรู