เขาทาคาชิโฮที่ประเทศญี่ปุ่น

ทาคาชิโฮเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงของจังหวัดมิยาซากิอยู่ไม่ไกลกับภูเขาไฟอะโซะ 

ซึ่งเกิดจากรอยแตกของภูเขาที่มีแม่น้ำโกคาเซะตัดผ่าน 2 ข้างจะเป็นหินสูงชันเหมือนหน้าผาที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟจนมีรูปร่างคดเคี้ยวเหมือนมังกร ซึ่งจะมีน้ำตกมินาอิโนทาคิ ที่สูงถึง 17 เมตรอยู่ในช่องเขานี้ ให้วิวที่สวยงามที่ตัดกันน้ำตกที่ไหลเอื่อยๆลงมาที่ธารน้ำสีน้ำเงินอมเขียว กับความเขียวขจีของแมกไม้และหินสีเทา

 Takashi

นักท่องเที่ยวสามารถเช่าเรือพายจากทางใต้ของช่องเขา แล้วพายไปตามช่องเขาบนแม่น้ำที่ไหลเอื่อยๆเกือบนิ่ง ซึ่งจะได้ใกล้ชิดกับน้ำตกและหน้าผาที่ญี่ปุ่น หรือสามารถเดินที่ด้านบนหน้าผาบนทางที่ทำขึ้นสำหรับเดินเรียบหน้าผาของช่องเขา ที่มองลงมาจะเห็นน้ำตก ท่ามกลางป่าเขา ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตรก็ได้ ซึ่งที่สุดทางเดินจะมีศาลเจ้าทาคาชิโฮด้วยในละแวกเดียวกันยังมีสถานที่น่าสนใจอีกหลายอย่าง เช่น พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืด บ่อตกปลา และร้านขายของฝาก ร้านอาหาร