เดินเส้นเส้นทางที่สวยที่สุดอย่างดอยอ่างขาง

ดอยอ่างขาง มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี เนื่องจากอยู่ในหุบเขา มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจบนดอยหลายแห่ง

เดินเส้นเส้นทางที่สวยที่สุดอย่างดอยอ่างขาง

พร้อมจุดชมวิวที่สวยงาม ให้ความรู้สึกเหมือนเข้าไปอยู่ในดงดอกไม้กลางหุบเขา ดอยอ่างขางในช่วงปลายเดือนธันวาคม กลางเดือนมกราคม ของทุกปี จะพบกับเส้นทางสีชมพูของดอกพญาเสือโคร่งที่บานสะพรั่งระหว่างเส้นทางไปยังดอยอ่างขางและตามจุดเที่ยวๆต่าง โดยเฉพาะบริเวณโครงการหลวงซึ่งจะมีให้เห็นมากที่สุด ขับรถรับลมเย็นไอหมอกชมวิวดอกพญาเสือโคร่งทั้งสองฝั่งทางเป็นเส้นทางที่โรแมนติกสุดๆ