ปีใหม่นี้ เที่ยวเขาใหญ่แบบจุใจ

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทยประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่18 กันยายน 2505 ตั้งอยู่บริเวณเทือกเขาพนมดงรักหรือบริเวณขอบทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของที่ราบสูงโคราช

มีเนื้อที่ประมาณ 2,168 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,355,396 ไร่ ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ  มีอาณาเขตติดต่อกันถึง 11 อำเภอ 4 จังหวัด  ได้แก่  จังหวัดปราจีนบุรี  นครนายก  นครราชสีมา  และสระบุรี  ได้รับสมญานามว่าเป็น “ อุทยานมรดกของอาเซียน”  เป็นผืนป่าใหญ่ต้นกำเนิดของต้นน้ำลำธารที่สำคัญ  อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์ไม้และสัตว์ป่านานาชนิด  ตลอดจนมีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่สวยงาม

Khao Yai

สภาพโดยทั่วไปประกอบด้วยเทือกเขาสลับซับซ้อน  ได้แก่  เขาร่ม  เป็นยอดเขาที่สูงที่สุด 1,351 เมตร  เขาแหลมสูง 1,326 เมตร  เขาเขียวสูง 1,292 เมตร  เขาสามยอดสูง 1,142 เมตร   เขาฟ้าผ่าสูง 1,076 เมตร  ประกอบด้วยทุ่งกว้างสลับกับป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์  สภาพพื้นที่ด้านทิศเหนือและทิศตะวันออกจพลาดลงส่วนทางทิศใต้และทิศตะวันออกเป็นที่สูงชันขึ้นไปเรื่อยๆและเป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธารที่สำคัญ 5 สาย  ได้แก่ แม่น้ำปราจีนบุรี  แม่น้ำนครนายก  แม่น้ำลำตะคอง  แม่น้ำลำพระเพลิง  และห้วยมวกเหล็ก

Khao Yai

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  มีอากาศเย็นตลอดทั้งปีเฉลี่ยประมาณ 23 องศาเซลเซียส  ในฤดูร้อนจึงมีอากาศที่เย็นสบาย  ฤดูฝนเป็นช่วงที่สภาพธรรรมชาติบนเขาใหญ่ป่าไม้และทุ่งหญ้าจะเขียวขจีสวยงาม  บรรดาน้ำตกต่างๆ  จะมีสายน้ำที่ไหลหลากและเชี่ยวกราก  ส่วนในฤดูหนาวช่วงเดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ์อากาศค่อนข้างเย็น  โดย เฉพาะบริเวณเขาสูง