เมืองถ่ายทำภาพยนตร์และละครในเกาหลี

เมืองซุนชอนถือเป็นหนึ่งเมืองที่เป็นเมืองถ่ายทำภาพยนตร์และละครที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของเกาหลี

เมืองซุนชอนมีประมาณ 3 หมู่บ้านในยุคสมัยที่แตกต่างกันในช่วงประมาณปีค.ศ. 1950 และ ค.ศ.1980 ได้เปิดให้คนทั่วไปได้เข้ามาเยี่ยมชมและเดินเที่ยวในเมืองแห่งนี้ มีลักษณะเพิงกระท่อมแหล่งชุมชนแออัดในกรุงโซลที่เกาหลีช่วงปีค.ศ.1960S และในยุค 70S สุดท้ายคือลักษณะของบ้านตามชานเมืองกรุงโซลในปี 1980S จึงมีการใช้เมืองซุนชอนแห่งนี้เป็นที่่ถ่ายทำภาพยนตร์หลายต่อหลายเรื่องด้วยกัน ประกอบด้วยบ้านเรือนอาคารมากกว่า 200 หลังคาเรือน

 City film and drama production in Korea

เมืองถ่ายทำภาพยนตร์แห่งนี้ได้รับความนิยมมากที่หนึ่งสำหรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่หวนคิดถึงความทรงจำเก่าๆในสมัยที่ตนเองยังเป็นเด็กหรือวัยรุ่น ทำให้คิดถึงบรรยากาศเก่าๆ เพลงเก่าๆในยุค 50S 60S และ 70S อันมีเอกลักษณ์และมนต์เสน่ห์ที่เฉพาะตัว