เที่ยวฮ่องกง

ฮ่องกง ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่สำหรับการดำเนินธุรกิจและการค้า และยังคงดำเนินตามวัตถุประสงค์ทั้งสองอย่างจริงจังและประสบความสำเร็จเรื่อยมา ฮ่องกงมีธนาคารที่ใหญ่เป็นอันดับที่สี่ของโลกรวมถึงเป็นศูนย์กลางทางการเงินในด้านสินทรัพย์ภายนอกประเทศ จึงเปรียบฮ่องกงเป็น ‘ตลาดหุ้นของเอเชีย’ พร้อมสรรพด้วยบริการทั้งธนาคาร การประกันภัยระหว่างประเทศ การโฆษณา และการเผยแพร่ในหมู่อุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุด นอกจากนี้ฮ่องกงยังเป็นประเทศผู้นำทางเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับที่แปดในระดับการค้าโลกและเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศผู้ส่งออกสินค้าประเภทของเล่น เสื้อผ้า และนาฬิกาชั้นนำของโลก Continue reading “เที่ยวฮ่องกง” »

ดูไบ ( Dubai )

ดูไบ ( dubai ) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศมีพื้นที่ประมาณ 3,225 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรประมาณ 1,674,527 คน ดูไบถือเป็นเมืองแห่งความมหัศจรรย์ เพราะที่ถูกผันแปรจากดินแดนทะเลทรายมาสู่ความมั่งคั่งในการค้า บริการ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และศูนย์กลางธุรกิจ ไม่จำกัดเฉพาะการค้าน้ำมันแบบก่อนๆ  Continue reading “ดูไบ ( Dubai )” »

ดอยอินทนนท์

ป่าเมฆสูงสุดแดนสยาม

จากเทือกเขาหิมาลัยที่หนาวเย็นในประเทศอินเดียและเนปาลที่ทอดตัวต่อเนื่องมาสู่ตอนเหนือของไทย และสิน้ตสุดปลายเทือกเขา ณ ดอยที่สูงที่สุดของไทยคือ “ดอยอินทนนท์” ความสูงถึง 2,565 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง จึงได้ก่อให้เกิดอากาศหนาวเย็นและชุ่มชื้น โดยเฉพาะส่วนยอดสุดที่กลายสภาพเป็นป่าดงดิบถูกปกคลุมไว้ด้วยม่านหมอกและไอเย็นอยู่ตลอดทั้งปี สภาพโดยรวมของป่ามีความร่มรื่น มีพืชต่างๆ นานาชนิด Continue reading “ดอยอินทนนท์” »